Outgrowing the wild

I was about cooking Jollof rice when I looked out the kitchen window to see the spectrum of bloom the weather left the sky. It reminded me of evenings in Aba (my home town in Nigeria). It reminded me of the way the weather back home tells us how much it would pour rain down….

CHIDINMA

See translation below.   Abu m ihe  mbu, Abum ihe Chi’m si na mbu. Ogologo uzo ka’m jiri bia eba, ma anom, kwudosike na enye ekele. M na-agozi nwanyi nyere m aha mu, nne m, na-agozi kwa nwoke sochata obi’m, nna m. Mbge ufodu, ndi mmadu agwunaghi m ma ana m ahu nka na mgbu,…